duminică, 6 ianuarie 2013

Botezul Domnului

“În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, 
închinarea Treimii s-a arătat; 
că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, 
Fiu iubit pe Tine numindu-Te, 
şi Duhul în chip de porumbel 
a adeverit întărirea cuvântului.
Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, 
 şi lumea ai luminat, slavă Ţie.”